ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନୋବେଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇମାନୁଏଲ୍ ଚାର୍‌ପେଣ୍ଟର ଏବଂ ଜେନିଫର୍‌ ଏ.ଡୋଡ୍‌ନା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ମାନଜନକ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱିଡ଼େନ ‌ ‘ଏକାଡେମି ଅଫ୍‌ ସାଇନ୍ସ’ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

‘ଜେନୋମ୍‌ ଏଡିଟିଙ୍ଗ୍‌’ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଏନ୍‌ଏ ସଂପାଦନ ପାଇଁ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ନୋବେଲ୍‌ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ସେମାନେ କରିଥିବା ଆବିଷ୍କାର ‘Crispr-Cas9’ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ଜୀବକୋଷରେ ଥିବା ଡିଏନ୍‌ଏରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସଠିକ୍‌ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ।